Nieuws

21 november 2018: informatieavond over bouw van eerste windturbine
De bouw van de eerste van de in totaal 45 windturbines voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is aanstaande. 
In januari 2019 begint de bouw van deze eerste windturbine. Om daar zoveel mogelijk mensen over te informeren, plaatsen wij als initiatiefnemers van het windpark vandaag (21 november 2018) een advertentie in de weekbladen De Kanaalstreek/Ter Apeler Courant, De Nieuwsbode en De Schakel. U kunt deze advertentie – een interview met Wim Wolters, algemeen directeur van het windpark – ook lezen. Klik daarvoor hier.

Hierin kunt u lezen waar deze windturbine wordt gebouwd, wat de planning is, wat er komt kijken bij de bouw van deze eerste windturbine en hoe bijzonder deze is.

Informatieavond op 13 december 2018
In deze advertentie staat tevens een uitnodiging voor een informatieavond over de bouw van de eerste windturbine. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 13 december 2018 in horecacentrum Spa aan het Zuiderdiep 209 in 2e Exloërmond (start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur). We nodigen u hierbij van harte uit om hier bij aanwezig te zijn.

 

2 november 2018: besluiten fase 3 liggen ter inzage
Van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 liggen de besluiten ter inzage voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.
In deze voorliggende fase 3 betreft het 10 omgevingsvergunningen, 4 waterwetvergunningen, 2 ontheffingen provinciale verordening, een vergunning Wet Beheer rijkswaterstaatswerken en een ontheffing besluit bijzondere spoorwegen.
Meer hierover leest u in de kennisgeving van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Klik hier om deze te lezen.
In deze kennisgeving staat onder andere waar de besluiten ter inzage liggen.

 

29 oktober 2018: stille Nordex is de voorkeursturbine
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft de Nordex N131 windturbine geselecteerd als de meest geschikte turbine. Nordex is daarmee de voorkeursleverancier geworden voor het windpark waarvan de oplevering is beoogd uiterlijk eind 2020. Met de keuze voor Nordex en deze windturbine is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft gekozen voor de N131 tubine van Nordex vanwege de inspanningen die Nordex wil en kan leveren om de turbine te laten passen binnen het zogeheten Lofar-convenant dat aangeeft dat de elektromagnetische (EMC)-straling van de te plaatsen windturbines moet worden gereduceerd. Een andere reden om hiervoor te kiezen, is de goede reputatie van Nordex (www.nordex-online.com/en). Daarnaast is een belangrijke overweging geweest dat de Nordex N131 turbine een van de stilste turbines in zijn klasse is. Dit wordt bereikt door toepassing van zogeheten ‘serrated trailing edges’ aan de wieken. Dit is een gekartelde achterrand van de wieken die ervoor zorgt dat er minder geluid ontstaat als de wieken draaien.

Het type N131 van Nordex heeft een ashoogte van 145 meter. De rotordiameter is 131 meter waarmee een wiek 65,5 meter lang is. Daardoor is de tiphoogte – het bovenste puntje als een wiek recht overeind staat – 210,5 meter.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal bestaan uit 45 windturbines van het type Nordex N131. Elke turbine heeft een vermogen van 3,9 MW waarmee het totaal opgesteld vermogen op 175,5 MW komt. De verwachting is dat één windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dat is evenveel als gemiddeld 5000 huishoudens per jaar gebruiken. De 45 windmolens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wekken dus samen per jaar naar verwachting 675 miljoen kWh op. Dat is evenveel als gemiddeld 225.000 huishoudens per jaar gebruiken. Ter vergelijking: de provincie Drenthe telt circa 216.000 huishoudens.

Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

 

21 februari 2018: vergunningen voor windpark onherroepelijk
De bouw van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft namelijk op 21 februari 2018 de beroepen tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard. Daarmee zijn deze nu onherroepelijk. Dit betekent dat de initiatiefnemers beginnen met de voorbereidingen voor de bouwfase.
Meer daarover staat in dit nieuwsbericht.

 

11 december 2017: uitspraak Raad van State uitgesteld
Op 6 december 2017 heeft Raad van State gemeld dat de uitspraak over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is uitgesteld. De Raad van State geeft nu aan ernaar te streven dat in het eerste kwartaal van 2018 uitspraak wordt gedaan.

Als reden voor het uitstel wordt aangegeven dat er veel beroepen zijn ingesteld, dat de appellanten veel beroepsgronden aanvoeren en dat het tijd kost om deze zorgvuldig te beoordelen.

 

10 juli 2017: infographic en nieuwsbrief
Om omwonenden en belanghebbenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) een beeld te geven wat er allemaal komt kijken bij dit windpark, is er nu een infographic. Deze infographic bevat veel informatie over dit windpark in één oogopslag.  Het is een goed beginpunt om duidelijk te krijgen wat DMOM precies inhoudt.

U vindt de infographic hier.

Hieronder enkele aspecten die aan de orde komen in de infographic:

  • Het windpark wekt per jaar evenveel stroom op als 187.500 huishoudens verbruiken.
  • Het windpark is een investering van ruim 300 miljoen euro.
  • Tijdens én na de bouw levert het windpark banen op.
  • Er is een gebiedsfonds waar inwoners over meebeslissen.
  • Inwoners kunnen zelf mede-eigenaar worden van een tweetal windmolens via coöperatie De Windvogel.

Op 10 juli 2017 is er ook een nieuwsbrief verspreid over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Klik hier om deze te lezen.

 

Mei 2017: nieuwsbrief
In mei 2017 is er een nieuwsbrief verspreid over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Hierin is de stand van zaken op dat moment beschreven. Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail toegestuurd krijgen? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

 

11 april 2017: antwoord op veelgestelde vragen
Er is een rubriek gemaakt met antwoord op veelgestelde vragen. Deze kunt u hier lezen.
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Staat uw vraag er toch niet tussen? Stuur die naar info@drentsemondenoostermoer.nl .

 

Mei 2015: informatiekrant
In mei 2015 is er een informatiekrant gemaakt over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Deze kunt u hier lezen: infokrant_WP_DeDrentseMondenEnOostermoer 12-05-2015