Nieuws

21 mei 2019: Minister Wiebes antwoord op Kamervragen waardes huizen
In een uitgebreide brief antwoordt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) op Kamervragen over windparken in Drenthe en Groningen. Hij gaat onder meer in op de berekening van eventuele waardedalingen, de energietransitie, de Rijkscoördinatieregeling (RCR) en de rol van regionale initiatiefnemers.
Lees hier meer.

10 mei 2019: Nieuwsbrief Mei verschenen
Ruim vijfhonderd belangstellenden ontvingen via e-mail de Nieuwsbrief Mei. Als u ook de nieuwsbrief wilt ontvangen, meld u dan hier aan. 
Lees hier meer.

2 mei 2019: Eerste fundering gestort en kabels gelegd
Circa vijftig betonmixers (vrachtwagens) voerden donderdag 2 mei het beton aan voor de fundering van de eerste windturbine. De wapening en bekisting waren de afgelopen dagen gebouwd. Ook werden over ruim drie kilometer lengte kabels en een lege leiding gelegd.
Lees hier meer.

17 april 2019:’Nu voordelen voor de regio aangrijpen’
Er komt geen herziening bij de Raad van State over de besluitvorming rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dat besluit maakte de Raad van State woensdagochtend (17 april) bekend.
Lees hier meer

10 april 2019: Tweede meting Lofar Radiotelescoop
Van maandag 15 april t/m woensdag 17 april worden nabij de Mondenweg weer testen uitgevoerd met een speciaal ontwikkelde radiozender vanwege de beoogde reductie van de elektromagnetische ruis van de toekomstige windturbines.
Lees hier meer.

4 april 2019: Gerrit Valk onafhankelijk voorzitter OAR
Gerrit Valk uit Alkmaar is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de OmgevingsAdviesRaad (OAR). Hij gaat de gesprekken leiden tussen omwonenden en initiatiefnemers van windmolenpark Oostermoer.
Lees hier meer.

2 april 2019: Start heien voor eerste turbine windmolenpark start
Langs de Mondenweg tussen Eerste Exloërmond en Nieuw-Buinen starten op dinsdag 2 april de heiwerkzaamheden voor de eerste turbine van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De werkzaamheden worden naar verwachting deze week afgerond.

Lees hier meer.

29 maart 2019: Hoofdaannemers tekenen contracten
In Nieuw Buinen zijn de contracten getekend met twee hoofdaannemers die betrokken zijn bij de bouw van het Windmolenpark Drentse Monden Oostermoer. De hoofdaannemers tekenden de contracten met de drie opdrachtgevers: Duurzame Energieproductie Exloërmond (DEE) Raedthuys Windenergie BV en Windpark Oostermoer Exploitatie BV.
Lees hier meer.

27 maart 2019: Regionale bedrijven blijven betrekken bij bouw
Directie en initiatiefnemers van Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer zijn teleurgesteld dat onderaannemer Avitec (voorheen Hoornstra) uit Nieuw Buinen geen machines meer beschikbaar stelt voor het project. Streven blijft om regionale bedrijven werk te gunnen.
Lees hier meer.

25 februari 2019: andere locatie bijeenkomst De Windvogel over buurtprojecten
De bijeenkomst van coöperatie De Windvogel op woensdag 27 februari over buurtprojecten in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer is verplaatst naar het dorpshuis De Badde (1e Exloërmond 56-J) .
Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

22 februari 2019: eerste testmeting radioruis voor windpark
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voert vanaf maandag 25 februari de eerste testmetingen in het veld uit in verband met de beoogde reductie van de radioruis van de windturbines. Dit is onderdeel van de afspraken die het windpark en ASTRON, eigenaar van de LOFAR-telescoop, hebben gemaakt. Voor deze meting is het onder meer nodig dat er twee dagen een grote hijskraan in het gebied staat.
Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

19 februari 2019: visualisaties en bijeenkomst over buurtprojecten
We hebben visualisaties laten maken van de windturbines waarmee Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt gebouwd. U kunt op meerdere punten in het gebied staan en daar realistische visualisaties bekijken. Hiervoor is de windturbine Nordex N131 gebruikt met een ashoogte van 145 meter en een rotordiameter van 131 meter. Daarmee laten de visualisaties exact zien hoe het windpark eruit komt te zien, ook qua model van de windturbine.

Op 27 februari 2019 kunt u ook zelf weer aan de slag met het verduurzamen van uw woongebied. De Windvogel organiseert dan een avond over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Verder in dit nieuwsbericht:

  • De werkzaamheden voor de eerste windturbine zijn begonnen.
  • Het windpark in het nieuws.
  • OmgevingsAdviesRaad.
  • Informatie over gezondheid en windturbines.

 

8 januari 2019: planning bouw eerste windturbine
De bouw van de eerste windturbine van het windpark staat op het punt van beginnen. In dit nieuwsbericht staat meer informatie over de benodigde werkzaamheden en wanneer deze worden uitgevoerd.
Ook staat in dit bericht meer informatie over het gebiedsfonds en over financieel participeren in het windpark via coöperatie De Windvogel. 

 

10 december 2018: informatieavond afgelast
De informatieavond op 13 december 2018 over de bouw van de eerste windturbine van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is afgelast. Dat hebben wij als initiatiefnemers van het windpark besloten. Aanleiding hiervoor is een actie van stichting Platform Storm waardoor we als initiatiefnemers van deze informatieavond de veiligheid tijdens de informatieavond niet kunnen waarborgen.

Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

 

21 november 2018: informatieavond over bouw van eerste windturbine
De bouw van de eerste van de in totaal 45 windturbines voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is aanstaande. 
In januari 2019 begint de bouw van deze eerste windturbine. Om daar zoveel mogelijk mensen over te informeren, plaatsen wij als initiatiefnemers van het windpark vandaag (21 november 2018) een advertentie in de weekbladen De Kanaalstreek/Ter Apeler Courant, De Nieuwsbode en De Schakel. U kunt deze advertentie – een interview met Wim Wolters, algemeen directeur van het windpark – ook lezen. Klik daarvoor hier.

Hierin kunt u lezen waar deze windturbine wordt gebouwd, wat de planning is, wat er komt kijken bij de bouw van deze eerste windturbine en hoe bijzonder deze is.

Informatieavond op 13 december 2018
In deze advertentie staat tevens een uitnodiging voor een informatieavond over de bouw van de eerste windturbine. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 13 december 2018 in horecacentrum Spa aan het Zuiderdiep 209 in 2e Exloërmond (start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur). We nodigen u hierbij van harte uit om hier bij aanwezig te zijn.

 

2 november 2018: besluiten fase 3 liggen ter inzage
Van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 liggen de besluiten ter inzage voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.
In deze voorliggende fase 3 betreft het 10 omgevingsvergunningen, 4 waterwetvergunningen, 2 ontheffingen provinciale verordening, een vergunning Wet Beheer rijkswaterstaatswerken en een ontheffing besluit bijzondere spoorwegen.
Meer hierover leest u in de kennisgeving van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Klik hier om deze te lezen.
In deze kennisgeving staat onder andere waar de besluiten ter inzage liggen.

 

29 oktober 2018: stille Nordex is de voorkeursturbine
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft de Nordex N131 windturbine geselecteerd als de meest geschikte turbine. Nordex is daarmee de voorkeursleverancier geworden voor het windpark waarvan de oplevering is beoogd uiterlijk eind 2020. Met de keuze voor Nordex en deze windturbine is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft gekozen voor de N131 tubine van Nordex vanwege de inspanningen die Nordex wil en kan leveren om de turbine te laten passen binnen het zogeheten Lofar-convenant dat aangeeft dat de elektromagnetische (EMC)-straling van de te plaatsen windturbines moet worden gereduceerd. Een andere reden om hiervoor te kiezen, is de goede reputatie van Nordex (www.nordex-online.com/en). Daarnaast is een belangrijke overweging geweest dat de Nordex N131 turbine een van de stilste turbines in zijn klasse is. Dit wordt bereikt door toepassing van zogeheten ‘serrated trailing edges’ aan de wieken. Dit is een gekartelde achterrand van de wieken die ervoor zorgt dat er minder geluid ontstaat als de wieken draaien.

Het type N131 van Nordex heeft een ashoogte van 145 meter. De rotordiameter is 131 meter waarmee een wiek 65,5 meter lang is. Daardoor is de tiphoogte – het bovenste puntje als een wiek recht overeind staat – 210,5 meter.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal bestaan uit 45 windturbines van het type Nordex N131. Elke turbine heeft een vermogen van 3,9 MW waarmee het totaal opgesteld vermogen op 175,5 MW komt. De verwachting is dat één windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dat is evenveel als gemiddeld 5000 huishoudens per jaar gebruiken. De 45 windmolens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wekken dus samen per jaar naar verwachting 675 miljoen kWh op. Dat is evenveel als gemiddeld 225.000 huishoudens per jaar gebruiken. Ter vergelijking: de provincie Drenthe telt circa 216.000 huishoudens.

Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

 

21 februari 2018: vergunningen voor windpark onherroepelijk
De bouw van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft namelijk op 21 februari 2018 de beroepen tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard. Daarmee zijn deze nu onherroepelijk. Dit betekent dat de initiatiefnemers beginnen met de voorbereidingen voor de bouwfase.
Meer daarover staat in dit nieuwsbericht.

 

11 december 2017: uitspraak Raad van State uitgesteld
Op 6 december 2017 heeft Raad van State gemeld dat de uitspraak over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is uitgesteld. De Raad van State geeft nu aan ernaar te streven dat in het eerste kwartaal van 2018 uitspraak wordt gedaan.

Als reden voor het uitstel wordt aangegeven dat er veel beroepen zijn ingesteld, dat de appellanten veel beroepsgronden aanvoeren en dat het tijd kost om deze zorgvuldig te beoordelen.

 

10 juli 2017: infographic en nieuwsbrief
Om omwonenden en belanghebbenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) een beeld te geven wat er allemaal komt kijken bij dit windpark, is er nu een infographic. Deze infographic bevat veel informatie over dit windpark in één oogopslag.  Het is een goed beginpunt om duidelijk te krijgen wat DMOM precies inhoudt.

U vindt de infographic hier.

Hieronder enkele aspecten die aan de orde komen in de infographic:

  • Het windpark wekt per jaar evenveel stroom op als 187.500 huishoudens verbruiken.
  • Het windpark is een investering van ruim 300 miljoen euro.
  • Tijdens én na de bouw levert het windpark banen op.
  • Er is een gebiedsfonds waar inwoners over meebeslissen.
  • Inwoners kunnen zelf mede-eigenaar worden van een tweetal windmolens via coöperatie De Windvogel.

Op 10 juli 2017 is er ook een nieuwsbrief verspreid over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Klik hier om deze te lezen.

 

Mei 2017: nieuwsbrief
In mei 2017 is er een nieuwsbrief verspreid over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Hierin is de stand van zaken op dat moment beschreven. Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail toegestuurd krijgen? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

 

11 april 2017: antwoord op veelgestelde vragen
Er is een rubriek gemaakt met antwoord op veelgestelde vragen. Deze kunt u hier lezen.
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Staat uw vraag er toch niet tussen? Stuur die naar info@drentsemondenoostermoer.nl .

 

Mei 2015: informatiekrant
In mei 2015 is er een informatiekrant gemaakt over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Deze kunt u hier lezen: infokrant_WP_DeDrentseMondenEnOostermoer 12-05-2015