Bijdragen aan duurzame projecten: Rendement bepalen leden

Coöperatie De Windvogel doet mee in het windpark en via deze coöperatie kunt u investeren. U krijgt rente op uw investering in het windpark, maar De Windvogel doet meer: de coöperatie gebruikt de inkomsten uit het windpark om nieuwe duurzame en sociale projecten te realiseren. Als lid van de coöperatie kunt u meestemmen waarin de inkomsten worden geïnvesteerd.
Het rendement is iets lager dan bij de obligaties, omdat u via De Windvogel niet alleen kiest voor financieel rendement maar ook voor maatschappelijk investeren in duurzame projecten.

Als u lid bent (50 euro eenmalig), kunt u in het windpark investeren via De Windvogel. U bepaalt zelf hoeveel u investeert. U ontvangt dan een rentepercentage op uw investering. De hoogte van deze rente wordt door de algemene ledenvergadering van De Windvogel bepaald en als lid kunt u daarover dus meestemmen.

In 2017-2018 bedroeg de rente op persoonlijke investeringen via De Windvogel 2%. Naar verwachting stijgt de rente de komende jaren tot ca. 5%.