Documentatie

 Alles over windenergie en Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 

Over het windpark

Kijk hier      Informatieblad Juli 2019
Kijk hier      Leaflet Windpark: van Samenwerking en Gebiedsfonds tot Infrastructuur en leefbaarheid
Kijk hier      Gebiedskaart; uitgegeven door Pondera Consult

 

Over windenergie

Maken windmolens ziek? En: waait het wel hard genoeg?
Dagblad Tubantia dook in de (voor)oordelen
Kijk hier.

MER Conceptnotitie
Reikwijdte en detail De Drentse Monden en Oostermoer

Kijk hier.
Structuurvisie Windenergie op Land
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Kijk hier.
Gebiedsvisie Windenergie Drenthe
Provincie Drenthe
Kijk hier.
Brochure Rijkscoördinatieregeling 
Bureau Energieprojecten
Kijk hier.
Energieakkoord voor duurzame groei
SER
Kijk hier

Rapporten en notities Links