Herbouw laatste windturbine start rond jaarwisseling

De herbouw van windturbine RH-3.6 aan de Gasselternijveenschedreef start mogelijk in december. Als de weersomstandigheden dat niet toestaan, schuift het werk op naar januari 2024. Diverse onderdelen zijn al ter plaatse en de resterende onderdelen volgen komende maand.
De windturbine is afgelopen jaar gedemonteerd na een storing die in november 2022 plaatsvond. Bij die storing kwam deeltjes vrij binnenin de toren van de windturbine. Dit materiaal sloeg ook neer in het gondelhuis bovenop de toren. Alle onderdelen moesten daarom worden gedemonteerd en schoongemaakt.

Uniek ontwerp
Alle 45 windturbines zijn destijds ontworpen, rekening houdend met de specifieke EMC-eisen die de aanwezigheid van de radiotelescoop van Astron Lofar met zich meebrengt. Eén van de specifieke kenmerken van de windturbines van Drentse Monden Oostermoer betreft de verbinding tussen de kabels in de torendelen. Bij één verbinding in de RH-3.6 trad in november 2022 speling op, waardoor zich in de kabel hitte ontwikkelde. Dat zorgde ervoor dat de kern van één kabel oververhit raakte. Daardoor raakten ook andere kabels verhit waarna de omhulling smolt en verdampte.
Er was nooit sprake van brand, maar de verdamping van het materiaal leidde wel tot een neerslag van materiaal op de binnenwanden van de torendelen en op onderdelen in het gondelhuis.
De neerslag is ter plekke eerst onderzocht door deskundigen. Die concludeerden dat de gehele windturbine gedemonteerd moest worden en schoongemaakt. De torendelen werden ter plekke aan de binnenzijde ontdaan van onderdelen en vervolgens schoongemaakt en opnieuw geschilderd. Andere onderdelen zijn afgevoerd naar een hal om schoongemaakt te worden.
Nu alle schoonmaakwerkzaamheden klaar zijn, komt de grote hijskraan weer naar Gasselternijveenschedreef. Als die is gemonteerd kan (bij goede weersomstandigheden) de herbouw wellicht in december beginnen.

Inspectie
Direct na de storing van november 2022 zijn in alle 44 andere windturbines van het windpark de verbindingen tussen kabeldelen nagekeken. Alle verbindingen bleken in orde.