Windpark Drentse Monden en Oostermoer mag 150 MegaWatt groot worden

Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark van 150 megawatt MW. Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer teruggebracht van 255 MW (in 2013) naar circa 150 MW.
Wat gaat er nu gebeuren?