Windpark Drentse Monden en Oostermoer mag 150 MegaWatt groot worden

Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark van 150 megawatt MW. Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer teruggebracht van 255 MW (in 2013) naar circa 150 MW.

Wat gaat er nu gebeuren?

  • Met de keuze voor circa 150 MW wordt het traject gestart om een ontwerpinpassingsplan te maken. In dit plan staan de exacte locaties van de windmolens weergegeven. Er wordt tevens de laatste hand gelegd aan het milieuonderzoek en er wordt gestart met de ontwerpvergunningen. Als het ontwerpinpassingsplan, het milieuonderzoek en de ontwerpvergunningen afgerond zijn, worden deze gelijktijdig ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan een reactie indienen. Dit zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2015 zijn.
  • Het Rijk, de Provincie Drenthe en de initiatiefnemers gaan met u in gesprek over de verdere ontwikkelingen van het windpark.
  • Initiatiefnemers werken de mogelijkheden voor financiële participatie uit.
Bron: Pondera Consult/initiatiefnemers Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
Bron: Pondera Consult/initiatiefnemers Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.