Windenergie in de Veenkoloniën

wolken_4

In het noordelijk deel van de Veenkoloniën, te weten de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze, komt het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Een windpark met 45 windmolens.

De windmolens worden geplaatst in zes lijnopstellingen. Die zijn verspreid over het gebied van 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Drouwenermond en Gasselternijveen.  

De ashoogte van de windmolens wordt minimaal 119 meter en maximaal 145 meter. De rotordiameter wordt minimaal 112 meter en maximaal 131 meter.
De tiphoogte – het hoogste puntje van de molen op het moment dat een wiek recht overeind staat – wordt daarmee minimaal 175 meter en maximaal 210,5 meter.

In het MER-proces heeft het Rijk als eerste stap de gebieden uit de gebiedsvisie van de provincie Drenthe verkent. Het College van Rijksadviseurs is in dat kader gevraagd om zijn visie te geven op de landschappelijke inpassing van windmolens in het gebied. Deze visie is betrokken in het verdere proces.

Initiatiefnemers zien graag dat inwoners meedoen in het windpark. Bijvoorbeeld doordat zij mede-eigenaar worden via burgercoöperatie De Windvogel of op een andere wijze kunnen deelnemen. Ook komt er een gebiedsfonds waaruit voorzieningen voor het gebied worden betaald.

Visualisatie windpark Door te klikken op deze link kunt u vanaf een aantal vastgestelde plaatsen door het landschap bewegen en zo een indruk krijgen van het windpark.