Procedures

Procedures

Het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet zijn onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

De procedure voor de besluiten fase 3 loopt nog. Lees meer hierover in de nieuwsberichten.