Procedures

Procedures

Deze procedureplanning is bijgewerkt in maart 2016 en is onder voorbehoud.

Maart 2016

  • Ter inzage legging van milieueffectenrapportage, ontwerp inpassingsplan en overige ontwerpbesluiten van deze fase. Hierop kunt u een zienswijze indienen.
  • Informatie via website, e-nieuwsbrief en kranten.

Zomer 2016

  • De definitieve besluiten over MER, Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen.

Er is een mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

April 2017

  • Uitspraak Raad van State.