Planning

Planning

Deze planning is bijgewerkt in september 2018 en is onder voorbehoud.

Februari 2018

  • De Raad van State heeft op 21 februari 2018 de beroepen tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard. Daarmee zijn deze nu onherroepelijk. Dit betekent dat de initiatiefnemers beginnen met de voorbereidingen voor de bouwfase.
  • Het is nog niet bekend wanneer de bouw van het windpark kan beginnen. Zodra daar meer over bekend is, wordt dat gemeld via deze website en de nieuwsbrief van het windpark. Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.
  • Als de planning voor de bouw bekend is, wordt deze pagina ook geactualiseerd.