Speciaal transport in beeld

Vanuit diverse delen van de wereld komen de onderdelen voor de windturbines naar het windpark. Torendelen, nacelle, hub en rotorbladen. Over zee, via binnenwateren en uiteindelijk met speciaal transport over de (snel)weg. De afgelopen maanden is het in beeld gebracht en samengevat in de film: Speciale Transporten.

Vanuit zeehavens worden de onderdelen veelal ’s nachts over de weg vervoerd. Dat leidt ’s nachts soms tot tijdelijke stremmingen van provinciale wegen. Een overzicht van de transporten vindt u op de speciale website-pagina.

Film Speciale Transporten