Nieuws

 

Brief aan Tweede Kamerleden

Geacht Kamerlid, Vandaag, 7 februari 2017, debatteert u over het toekomstig energiebeleid. Mogelijk gaat het ook over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën. Aanleiding is . . .

 

Minister Kamp houdt vast aan windpark

Minister Henk Kamp stelt windpark De Drentse Monden en Oostermoer niet uit. Een motie van de Tweede Kamer die opriep tot een periode van bezinning en een zoektocht naar alternatieven . . .

 

Brief van initiatiefnemers aan minister Kamp

De initiatiefnemers hebben een brief gestuurd aan minister Kamp naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamer om een bezinningsperiode in te stellen in de ontwikkeling van windpark Drentse . . .

 

Oproep tot uitstel windpark erg spijtig

De initiatiefnemers van windpark Drentse Monden en Oostermoer vinden het erg jammer dat een meerderheid van de Tweede Kamer oproept het project uit te stellen. De voornaamste reden hiervoor is . . .

 

Uitstel van windpark onverstandig

De oproep om windpark Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën alsnog uit te stellen, is onverstandig. De klimaatverandering versnelt en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Het is . . .

 

Vervalste brief EZ in omloop

Op 24 november 2016 is een brief over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in omloop gebracht waarvan het lijkt alsof deze door het ministerie van EZ is verstuurd. . . .

 

Nieuws over het Gebiedspakket

In de zienswijzen hebben bewoners zorgen geuit over geluid, slagschaduw en eventuele effecten van de windmolens op hun gezondheid. Ook zijn er vragen gesteld over de waarde van woningen en . . .

 

Stand van zaken rondom het windpark

Stand van zaken rondom het windpark In de periode van 4 maart tot en met 20 april 2016 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Rondom deze terinzagelegging heeft het ministerie van . . .

 

Eindadvies Commissie m.e.r.

Het ministerie van Economische Zaken stelt een rijksinpassingsplan op voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Voor de onderbouwing van dit plan moet een planMER worden opgesteld waarin de . . .