Nieuws

 

Update Veelgestelde vragen

Met deze rubriek veelgestelde vragen hopen we veel en duidelijke informatie te geven over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. . . .

 

Brief aan Tweede Kamerleden

Geacht Kamerlid, Vandaag, 7 februari 2017, debatteert u over het toekomstig energiebeleid. Mogelijk gaat het ook over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën. Aanleiding is . . .

 

Minister Kamp houdt vast aan windpark

Minister Henk Kamp stelt windpark De Drentse Monden en Oostermoer niet uit. Een motie van de Tweede Kamer die opriep tot een periode van bezinning en een zoektocht naar alternatieven . . .

 

Brief van initiatiefnemers aan minister Kamp

De initiatiefnemers hebben een brief gestuurd aan minister Kamp naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamer om een bezinningsperiode in te stellen in de ontwikkeling van windpark Drentse . . .

 

Oproep tot uitstel windpark erg spijtig

De initiatiefnemers van windpark Drentse Monden en Oostermoer vinden het erg jammer dat een meerderheid van de Tweede Kamer oproept het project uit te stellen. De voornaamste reden hiervoor is . . .

 

Uitstel van windpark onverstandig

De oproep om windpark Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën alsnog uit te stellen, is onverstandig. De klimaatverandering versnelt en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Het is . . .

 

Vervalste brief EZ in omloop

Op 24 november 2016 is een brief over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in omloop gebracht waarvan het lijkt alsof deze door het ministerie van EZ is verstuurd. . . .