Windenergie in Drenthe

 gebiedsvisie

De Provincie Drenthe heeft samen met vier gemeenten een gebiedsvisie voor windparken in Drenthe gemaakt. In deze gebiedsvisie van de provincie Drenthe zijn drie gebieden voor windenergie aangewezen in de Veenkoloniën. In de drie gebieden zouden in totaal zo’n 40 grote windmolens moeten worden geplaatst.

De totale taakstelling voor de provincie Drenthe is 285,5 MW. dat zijn in totaal zo’n 95 grote windmolens. Het zoekgebied hiervoor is vastgelegd in de Omgevingsvisie van de provincie  Drenthe, die is uitgewerkt in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe.

2014-06-29_10-28-19
Provinciale gebiedsvisie

Regieplan Windenergie Drenthe
Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over windenergie in Drenthe: uiterlijk in 2020 dient in totaal 285,5 MW aan vermogen uit windenergie gerealiseerd te zijn. Het Regieplan Windenergie Drenthe beschrijft hoe de provincie deze taakstelling gaat realiseren. 

Het Rijk ontwikkelt met de rijkscoördinatieprocedure plannen voor windenergie in het noordelijk deel van het zoekgebied uit de Drentse Gebiedsvisie, in De Drentse Monden en Oostermoer. Deze plannen hebben een omvang van 150 MW.