Over het windpark

cloud-02

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van drie partijen: Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys Pure Energie en Vereniging windpark Oostermoer. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken.

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben de initiatiefnemers deze site gemaakt.

Visualisatie windpark Door te klikken op deze link kunt u vanaf een aantal vastgestelde plaatsen door het landschap bewegen en zo een indruk krijgen van het windpark.

Wat zijn de uitgangspunten?            

             Het Rijk heeft met de provincies afspraken gemaakt om in 2020 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren. Deze afspraken staan in de Structuurvisie Windenergie op land en het Nationaal Energieakkoord waarin het Rijk, provincies, de windsector en natuur- en milieuorganisaties samenwerken. Het Rijk heeft na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windmolenparken van minimaal 100 MW. Het gebied in de Drentse Veenkoloniën in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze is daar één van.

               Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat er in het gebied van De Drentse Monden en Oostermoer een windpark van circa 150 MW wordt gebouwd. Uitgaande van windmolens van 3 MW betekent dat 50 windmolens. Vanwege de omvang van het windpark voert het Rijk de regie over de plaatsing van de windmolens. Op 19 september 2016 is besloten door Minister Kamp van Economische Zaken dat er een rij van 5 windmolens komt te vervallen. De totale omvang van het windpark zal 45 windmolens bedragen.

 

Meer informatie

duurzame-energie raedthuys

20150721 Logo WPO-01