Nieuwsbrief Windpark

Wat betekent de komst van windmolens in de Drentse Veen koloniën? Recent heeft minister Kamp besloten welke omvang het windpark De Drentse Monden en Oostermoer gaat krijgen. Deze duidelijkheid was nodig om een start te kunnen maken met de inpassingsprocedure.
In deze nieuwsbrief vindt u achtergrondinformatie over de plannen, over nut en noodzaak van duurzame energie, de impact op de omgeving, en ook alvast iets over de kansen die het windpark u biedt.