Meedoen, participeren in het windpark

De initiatiefnemers vinden het net als de overheid belangrijk dat iedereen in de regio, en in het bijzonder de omwonenden, kan meeprofiteren van het windpark. Dat kan straks op verschillende manieren.

Gebiedsontwikkeling

Het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers zetten zich in om een gebiedsfonds te ontwikkelen dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van de lokale economie in de Drentse Veenkoloniën. De provincie Drenthe, de initiatiefnemers en het Rijk willen graag – samen met u, ondernemers en maatschappelijke organisaties – de plannen en ideeën verder uitwerken.

Het gebiedsfonds is een jaarlijkse geldstroom waarmee omwonenden de leefbaarheid in het gebied kunnen verbeteren. Daarbij valt te denken aan een revolverend fonds (geleend geld uit het fonds wordt terugbetaald zodat het weer kan worden uitgeleend) voor zonnepanelen, isolatiemaatregelen, internetverbindingen, ledverlichting in straatlantaarns, groenvoorzieningen en nog veel meer. Bewoners van het gebied rondom de windmolens bepalen zelf wat zij hiermee doen. Dit geld komt van de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark. Bij vrijwel alle windmolens in Nederland wordt een dergelijk fonds gemaakt. Zo delen inwoners in de opbrengsten.

De provincie stopt er 180.000 euro per jaar in. Dit gebeurt vanaf 2018 en dan tien jaar lang.
De initiatiefnemers betalen het bovenwettelijke bedrag van vijftig cent per opgewekte MWh per jaar aan het gebiedsfonds. Dit is conform de NWEA-gedragscode Wind op Land. Dat betekent voor dit windpark ongeveer 200.000 euro per jaar. Dit is beschikbaar zodra de windmolens stroom leveren, naar verwachting vanaf 2020. De initiatiefnemers stoppen vijftien jaar lang geld in het fonds. Samen met het geld van de provincie is dat in totaal naar verwachting 4,8 miljoen euro.

De bedoeling is dat het fonds voor een groot deel wordt bestuurd door bewoners, bijvoorbeeld via een stichting. Inwoners krijgen hierin dus een flinke stem. Andere bestuurders zijn de instanties die betalen aan het fonds: provincie, initiatiefnemers en misschien later ook nog de gemeenten.

Wat kunnen we zoal doen met het gebiedsfonds?

Eigenlijk zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Het geld gebruiken om woningen te isoleren, is een duidelijk voorbeeld. Maar het kan ook worden gebruikt om een dorpshuis elk jaar financieel te steunen of zonnepanelen op een school te leggen. Het kan worden gebruikt om snel internet aan te leggen in een gebied waar dat anders niet zo snel gebeurt. Ook zijn er plaatsen waar wordt besloten (een deel van) het geld te verdelen onder de mensen die dichtbij de windmolens wonen. Die bewoners krijgen dan elk jaar een bedrag op hun bankrekening bijgeschreven.

Allerlei ideeën zijn welkom. De provincie Drenthe coördineert het opzetten van het gebiedsfonds, dus u kunt via post@drenthe.nl daarmee contact zoeken. Het doel is dat een bestuur van het fonds met daarin de belangrijkste stem voor de inwoners zelf bepaalt wat er met het geld gebeurt.

Participatie

De Drentse Monden en Oostermoer heeft drie initiatiefnemers die samen één groot windpark bouwen. Naast het gebiedsfonds bieden de initiatiefnemers verschillende mogelijkheden om te participeren in het project.

Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond heeft een samenwerking met burgercoöperatie De Windvogel. Minstens 10% van haar windmolen-exploitatie kan in handen komen van (omwonende) burgers via burgercoöperatie De Windvogel. Voor eenmalig €50 euro bent u lid van coöperatieve vereniging De Windvogel. De cooperatie is eigenaar van de windmolens die zo in handen komen van de burgers. Daarnaast kunt u een bedrag naar keuze (een veelvoud van €50) inleggen in het windpark. Uiteraard kunt u ook de windstroom afnemen. Meer informatie vindt u hier .

De regeling voor participatie in Oostermoer kan op maat worden gemaakt de komende periode. Samenwerking met een burgercoöperatie of het uitgeven van obligaties kan bijvoorbeeld tot de mogelijkheden behoren. In de verder uit te werken participatieregeling zal de nadruk komen te liggen op participatiemogelijkheden voor de omwonenden van het windpark. Algemene informatie over Windunie vindt u hier .

Raedthuys heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van financiële particatiemodellen voor windenergieprojecten. In overleg met de omgeving wordt een participatievorm, of een combinatie van vormen, gekozen. Hierbij kan worden gedacht aan de uitgifte van obligaties  of een samenwerking met een coöperatieve vereniging van burgers.

Wij passen onze participatiemogelijkheden graag zo veel mogelijk aan op de wensen van de omgeving. De komende tijd zal er verder vorm worden gegeven aan de verschillende mogelijkheden. Heeft u ideeën over participatie?  Neemt u dan vooral contact met ons op. We bekijken samen graag de mogelijkheden.