Eerste delen windturbine arriveren binnenkort

De eerste onderdelen voor de eerste windturbine van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer aan de Drentse Mondenweg bij 1e Exloërmond arriveren binnenkort. Om dat transport mogelijk te maken zijn inmiddels langs de route diverse werkzaamheden in gang gezet en worden bijvoorbeeld enkele rotondes aangepast. De grote hijskraan op de bouwlocatie wordt vrijdag 28 juni weer in verticale positie gebracht zodat op de bouwlocatie voorbereidingen kunnen worden getroffen om straks onderdelen van de windturbine neer te leggen.

 

In totaal gaat het om twaalf speciale transporten met lange of brede onderdelen. Het betreft 3 rotorbladen, 6 torendelen en de zogeheten nacelle, de hub en de drive train. De transporten hebben niet allemaal langs dezelfde route plaats. Een deel van het transport gebeurt via de N33, N34, N378 en dan de N379; een deel komt vanaf het zuiden via de N379. De routes gaan daarmee voor het overgrote deel over grote wegen in het gebied.

Als de benodigde onderdelen zijn gearriveerd, wordt mede aan de hand van de weersverwachtingen bepaald wanneer de montage van de windturbine start. Het tijdstip waarop de montage start zullen de initiatiefnemers van het windpark tijdig bekend maken, onder meer via de website www.drentsemondenoostermoer.nl

Nadat alle transporten voor deze turbine zijn afgerond, zullen de aanpassingen aan rotondes, wegen en bermen weer worden hersteld.