Windenergie in de Veenkoloniën

wolken_4

In het noordelijk deel van de Veenkoloniën, te weten de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze, komt het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Een windpark van 150 MW.

In het MER-proces heeft het Rijk als eerste stap de gebieden uit de gebiedsvisie van de provincie Drenthe verkent. Het College van Rijksadviseurs is in dat kader gevraagd om zijn visie te geven op de landschappelijke inpassing van windmolens in het gebied. Deze visie is betrokken in het verdere proces.

Initiatiefnemers zien graag dat inwoners meedoen in het windpark. Bijvoorbeeld doordat zij mede-eigenaar worden via burgercooperatie De Windvogel of op een andere wijze kunnen deelnemen. Zo is het ook denkbaar dat er een gebiedsfonds komt, waaruit voorzieningen voor het gebied worden betaald.

Visualisatie windpark
Door te klikken op deze link kunt u vanaf een aantal vastgestelde plaatsen door het landschap bewegen en zo een indruk krijgen van het windpark.