Planning

Planning

Deze planning is bijgewerkt in maart 2016 en is onder voorbehoud.

Maart 2016

  • Ter inzage legging van milieueffectenrapportage, ontwerp inpassingsplan en overige ontwerpbesluiten van deze fase. Hierop kunt u een zienswijze indienen.
  • Informatie via website, e-nieuwsbrief en kranten.

Zomer 2016

  • De definitieve besluiten over MER, Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen.

Er is een mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

April 2017

  • Uitspraak Raad van State.
  • Informatie via website, e-nieuwsbrief en kranten.
  • Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State kan gestart worden met de voorbereiding van de bouw van het windpark.

 

Medio 2018

  • De bouw van het park duurt ongeveer twee jaar.
  • Informatie via website, e-nieuwsbrief en kranten.