De 45 windturbines staan in 6 rijen opgesteld. Als eerste turbine is de DEE 2.1 gebouwd langs de Drentse Mondenweg bij 1e Exloërmond. De bouw van de overige 44 windmolens gebeurt op meerdere plaatsen tegelijk. Op deze pagina houden we u zo actueel als mogelijk op de hoogte. De agenda wordt steeds zo nauwkeurig mogelijk aangegeven in de Bouwjournaals.

De bouw van de 44 windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer is in maart 2020 begonnen. Bestaande wegen werden opgewaardeerd en op het terrein van het windpark zijn (niet-openbare) toegangswegen aangelegd.
De heiwerkzaamheden zijn in mei 2020 gestart, gevolgd door de aanleg van funderingen tot de daadwerkelijke bouw van de windturbine (vanaf tweede helft 2020). Voorafgaand aan die bouw werden de turbine-onderdelen aangevoerd tijdens speciale transporten (vanaf augustus 2020).

45 Windturbines in 6 rijen

Overzichtkaarten bouwwegen
(Fase 1 en 2: aanleg bouwwegen, heien en bouwen funderingen)

Noord

Zuid

Werkzaamheden in de diverse fases

Fase 1

Uitvoering:   Kwartaal 1 tot Kwartaal 3 in 2020
                       Gelijktijdig op 2-3 locaties (werk volgt steeds één lijn)
Merkbaar      Vrachtverkeer voert graafmachines aan
                       Vrijkomende grond blijft op terrein grondeigenaar

Fase 2

Heiwerkzaamheden en bouw funderingen

Uitvoering:   Kwartaal 2 tot Kwartaal 4 in 2020
Merkbaar:`  Aanvoer vlechtijzer met vrachtwagens naar de turbinelocaties
                      Personeel (betonvlechters)  – personenwagens/busjes
                      Beton storten (ca. 50 betonwagens uit de regio, per fundering)
                      Werk schuift op van ene fundering naar de volgende (in 2-3 groepen)

                      Twee methoden heiwerkzaamheden:
                      Stalen paal ingetrild in de grond wordt gevuld met wapening en beton. Vervolgens
                      wordt stalen mantel omhoog getrokken
                      Schroefpaal (Minder trilling/geluid, als afstand tot bebouwing klein is.)

Aanleg leidingen en kabels door het terrein

Uitvoering:    Kwartaal 1 tot Kwartaal 3 in 2020
Merkbaar:      Aanvoer kabelhaspels en machines
                        Werkzaamheden op terrein grondeigenaar

Fase 3

Transport onderdelen windmolens / Bouw van de windmolens

Uitvoering:  Kwartaal 3 in 2020 tot Kwartaal 2 in 2021
Merkbaar:     Per windmolen 12 speciale transporten (lang, hoog en breed vervoer),
veelal in de nacht en vroege ochtend

Bouwproces in foto’s